Vrátenie tovaru

Pre vrátenie tovaru si prosím stiahnite reklamačný formulár, vyplňte ho a pošlite spolu s drevákmi na našu adresu.

Formuláre pre stiahnutie: Reklamačný formulár - PDF alebo ako tabuľku pre EXCEL: Reklamačný formulár - Excel